Yggdrasil er i dag det mest brukte læreverket i naturfag for 5.-7. trinn. Læreverket differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.
I læreboka starter hvert tema med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på temaets avsluttende side, hvor elevene kan teste kunnskapen sin. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er blant annet vektlagt i arbeidsboka Forskerspiren. Her vektlegges den naturvitenskapelige arbeidsmetoden. I Forskerspiren får elevene trening i, gjennom spennende oppgaver og forsøk, å stille og teste ut hypoteser.
I tillegg til lærebok og Forskerspiren består læreverket av lærerveiledning, elevnettsted, lydressurser for minoritetsspråklige elever og lærerens tavleressurs.

Yggdrasil og den justerte læreplanen 2013

Bokkomponenter

Tittel Komponent Trinn Målform År ISBN Veil.pris Antall Kjøp
Yggdrasil 5 Lærebok 5. trinn bm 2006 9788203311666
kr 459
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD:
- Fra Nysgjerrigper til forskerspire
- Små dyr med store oppgaver
- Landskapet blir forandret
- I full fart
- Mennesket, et mirakel
- Ti, tolv, snart tretten
- Kjemi er ikke trylleri
- Spennende steiner
- Morsomme magneter
- Der det er vann, er det liv

Pris:
kr 459
Sider:
208
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
5. trinn
ISBN
9788203311666
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 5 Lærebok 5. trinn nyn 2006 9788203312618
kr 459
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Frå nysgjerrigper til forskarspire
- Små dyr med store oppgåver
- Landskapet blir forandra
- I full fart
- Mennesket, eit mirakel
- Ti, tolv, snart tretten
- Kjemi er ikkje trylleri
- Spennande steinar
- Morosame magnetar
- Der det er vatn, er det liv

Pris:
kr 459
Sider:
208
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
5. trinn
ISBN
9788203312618
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 5. Forskarspira Arbeidsbok 5. trinn nyn 2006 9788203313783
kr 105
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5. Forskarspira

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Pris:
kr 105
Sider:
80
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
5. trinn
ISBN
9788203313783
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 5. Forskerspiren Arbeidsbok 5. trinn bm 2006 9788203313776
kr 105
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5. Forskerspiren

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Pris:
kr 105
Sider:
80
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
5. trinn
ISBN
9788203313776
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 5 Lærerveiledning 5. trinn b/n 2006 9788203313769
kr 619
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5

Yggdrasil lærerveiledning er et praktisk hjelpemiddel i den daglige undervisningen. Den gir faglig bakgrunnsstoff, metodiske forslag, og den kommenterer emner og oppgaver i læreboken og Forskerspiren. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er vektlagt.

Pris:
kr 619
Sider:
246
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
5. trinn
ISBN
9788203313769
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 6 Lærebok 6. trinn bm 2007 9788203313790
kr 459
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 6

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Store og viktige oppdagelser
- Vakre vekster
- I bekkedalen
- I barskogen
- Alle snakker om været
- Verdensrommet
- Luft i bevegelse
- Skjelett og muskler
- Lyd
- I edelløvskogen

Pris:
kr 459
Sider:
228
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
6. trinn
ISBN
9788203313790
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 6 Lærebok 6. trinn nyn 2007 9788203313806
kr 459
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 6

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Store og viktige oppdagingar
- Vakre vekstar
- I bekkedalen
- I barskogen
- Alle snakkar om vêret
- Verdsrommet
- Luft i rørsle
- Skjelett og musklar
- Lyd
- I edellauskogen

Pris:
kr 459
Sider:
216
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
6. trinn
ISBN
9788203313806
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 6. Forskarspira Arbeidsbok 6. trinn nyn 2007 9788203313820
kr 105
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 6. Forskarspira

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Pris:
kr 105
Sider:
80
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
6. trinn
ISBN
9788203313820
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 6. Forskerspiren Arbeidsbok 6. trinn bm 2007 9788203313813
kr 105
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 6. Forskerspiren

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på praktiske oppgaver, og forsøkene er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Pris:
kr 105
Sider:
80
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
6. trinn
ISBN
9788203313813
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 6 Lærerveiledning 6. trinn b/n 2007 9788203313837
kr 619
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 6

Yggdrasil lærerveiledning er et praktisk hjelpemiddel i den daglige undervisningen. Den gir faglig bakgrunnsstoff, metodiske forslag, og den kommenterer emner og oppgaver i læreboken og Forskerspiren. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er vektlagt.

Pris:
kr 619
Sider:
280
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
6. trinn
ISBN
9788203313837
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 7 Lærebok 7. trinn bm 2008 9788203313844
kr 459
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 7

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboka er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboka starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD
- Gode og dårlege forskarar
- Høge fjell og vide vidder
- Utan mat og drikke
- Menneskehjernen - det største mysteriet i verda?
- Eksperimenter med elektrisitet
- Energi
- Den lange kysten
- Alt består av partiklar
- Tenk sjølv!

Pris:
kr 459
Sider:
216
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
7. trinn
ISBN
9788203313844
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 7 Lærebok 7. trinn nyn 2008 9788203313868
kr 459
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 7

Yggdrasil differensierer i vanskelighetsgrad, språk og tekstmengde. Læreboken er inndelt i rød, gul og blå del. Rød del gir en overbyggende presentasjon av emnet. Den gule delen er en videreføring av stoffet, der temaet blir behandlet i bredden. Den blå delen går mer i dybden. Slik gir Yggdrasil eleven mulighet til å jobbe med naturfaget på sitt nivå.

I læreboken starter hvert emne med tydelige læringsmål. Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboken er selvstendige enheter. Dette åpner for stor fleksibilitet i emnevalg gjennom året.

INNHOLD:

Gode og dårlige forskere, Høye fjell og vide vidder, Uten mat og drikke, Menneskehjernen - verdens største mysterium?, Eksperimenter med elektrisitet, Energi, Den lange kysten, Alt består av partikler, Tenk selv!

Pris:
kr 459
Sider:
216
Innbinding:
Innbundet
Komponenttype:
Lærebok
Trinn:
7. trinn
ISBN
9788203313868
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 7. Forskarspira Arbeidsbok 7. trinn nyn 2008 9788203313899
kr 105
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 7. Forskarspira

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Pris:
kr 105
Sider:
80
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
7. trinn
ISBN
9788203313899
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 7. Forskerspiren Arbeidsbok 7. trinn bm 2008 9788203313882
kr 105
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 7. Forskerspiren

Forskerspiren er arbeidsboka som elevene må ha for å kunne jobbe med den naturvitenskaplige arbeidsmetoden, slik den er beskrevet i læreplanens hovedområde, Forskerspiren. Den har et variert utvalg av oppgaver knyttet til emnene i læreboka. Det er lagt vekt på at praktiske oppgaver og forsøk er enkle og kan gjennomføres ved bruk av få ressurser.

Pris:
kr 105
Sider:
80
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Arbeidsbok
Trinn:
7. trinn
ISBN
9788203313882
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 7 Lærerveiledning 7. trinn b/n 2008 9788203313875
kr 619
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 7

Yggdrasil lærerveiledning er et praktisk hjelpemiddel i den daglige undervisningen. Den gir faglig bakgrunnsstoff, metodiske forslag, og den kommenterer emner og oppgaver i læreboken og Forskerspiren. Hovedområdene Forskerspiren og Teknologi og design er vektlagt.

Pris:
kr 619
Sider:
248
Innbinding:
Heftet
Komponenttype:
Lærerveiledning
Trinn:
7. trinn
ISBN
9788203313875
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke

Digitale komponenter   på lokus.no og brettboka.no

Tittel Komponent Trinn Målform År ISBN Veil.pris Kjøp
Yggdrasil 5-7 Digital elevressurs 5.-7. trinn b/n 2006 9788203313905
kr 0
lokus.no
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5-7

Yggdrasil på nett inspirerer og pirrer nysgjerrighet. Gjennom oppgaver og aktiviteter vekkes elevenes undring og læringsglede. Elevene får i tillegg kontrollert egen kunnskap gjennom quiz. Her finner alle noe å jobbe med og mot, uansett nivå og læringsstil. Bilder, videosnutter og animasjoner visualiserer og gir liv til faget.

Pris:
kr 0
Komponenttype:
Digital elevressurs
Trinn:
5.-7. trinn
ISBN
9788203313905
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke
Yggdrasil 6. Lydressurs Digital elevressurs 5.-7. trinn fle 2010 9788203339912
kr 200
lokus.no
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 6. Lydressurs

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagverket YGGDRASIL 5-7 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til digitale utgaver av lærebøkene.
Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.
Språkene er polsk, somali, urdu og vietnamesisk.
Alle lærere har gratis tilgang til Yggdrasil 5-7 Lydressurs via Min side.

Pris:
kr 200
Komponenttype:
Digital elevressurs
Trinn:
5.-7. trinn
ISBN
9788203339912
Yggdrasil 5. Lydressurs Digital elevressurs 5.-7. trinn fle 2010 9788203339172
kr 200
lokus.no
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5. Lydressurs

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagverket YGGDRASIL 5-7 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til digitale utgaver av lærebøkene.
Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.
Språkene er polsk, somali, urdu og vietnamesisk.
Alle lærere har gratis tilgang til Yggdrasil 5-7 Lydressurs via Min side.

Pris:
kr 200
Komponenttype:
Digital elevressurs
Trinn:
5.-7. trinn
ISBN
9788203339172
Yggdrasil 7. Lydressurs Digital elevressurs 5.-7. trinn fle 2010 9788203339929
kr 200
lokus.no
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 7. Lydressurs

Elever i innføringsklasser og mange minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser, har ofte problemer med å forstå fagbegreper i naturfag. Til naturfagverket YGGDRASIL 5-7 er det derfor utviklet lydressurser knyttet til digitale utgaver av lærebøkene.
Ved å klikke på lydikoner får elevene lest opp på sitt språk forklaring av begreper, begreper satt i kontekst og tekster med stor betydning for forståelsen av faget.
Språkene er polsk, somali, urdu og vietnamesisk.
Alle lærere har gratis tilgang til Yggdrasil 5-7 Lydressurs via Min side.

Pris:
kr 200
Komponenttype:
Digital elevressurs
Trinn:
5.-7. trinn
ISBN
9788203339929
Yggdrasil 5 Lærerens tavleressurs 5. trinn b/n 2013 9788203345609
kr 1 250
lokus.no
Yggdrasil 5-7

Yggdrasil 5

Pris:
kr 1 250
Komponenttype:
Lærerens tavleressurs
Trinn:
5. trinn
ISBN
9788203345609
Forfattere:
Kari Gran
Roy Parlow Nordbakke